Datagedreven Werken

Inwoners en bedrijven verwachten in toenemende mate dat de diensten van de overheid kwalitatief goed, snel en betrouwbaar zijn. Het is daarom belangrijk om de beschikbare middelen slim in te zetten. Dit met name nodig in het Sociaal domein, waar uitdagingen gevoeld worden op financieel en kwalitatief gebied. Gelukkig is de digitalisering al een tijd gaande, en levert dit een grote hoeveelheid data binnen en buiten de overheid om deze inzichten te leveren. Deze hoeveelheid data groeit exponentieel. De vraag is hoe u die data inzet om op een duurzame wijze het gewenste resultaat te bereiken.  De basisprincipes zijn inzicht, inrichting en sturing. MvR legt uit hoe dit eruit ziet door de medewerker datavaardig te maken en selfservice in te richten.

MvR & Partners helpt u om aan de hand van data de prestaties van uw organisatie te verbeteren. MvR hanteert een benadering die de medewerkers centraal stelt en niet de techniek. Te vaak leidt die laatste benadering tot vertraging of zelfs falen. MvR ziet hoe datavaardig maken van de medewerker en deze in staat stellen om zelf rapportages en dashboards te ontwikkelen, ertoe leidt dat zij zichzelf en hun collega’s (opnieuw) in de regie van de data zetten. Een datavaardige organisatie dankzij hun datavaardige medewerkers. En hoe in drie stappen deze datavaardigheid binnen een organisatie opgebouwd wordt. 

De datavaardige medewerker

Data lijkt abstract en ver van de medewerker te staan, maar in de praktijk wordt er al veel met data gewerkt. Er wordt dagelijks in werksystemen geregistreerd, informatie gehaald door in te loggen in verschillende applicaties, gegevens in overzichten gezet, team- of afdelingsrapportages opgesteld, etc. Maar omdat de medewerker niet weet dat dit alles met elkaar verbonden is en dat hij/zij hier middenin staat, blijft data een abstract idee. Door de medewerker hier een actieve rol in te geven en de verschillende datastromen concreet te maken, begrijpt de medewerker steeds beter wat data kan doen. MvR concretiseert dat data inzicht geeft, werkprocessen en -afspraken door dit inzicht beter ingericht kunnen worden, en door deze inrichting beter gestuurd kan worden op prestatie-indicatoren en (tussentijdse) resultaten. Dit datavaardig maken lukt beter vanuit de dagelijkse praktijk met concrete werkzaamheden, dan met alleen abstracte trainingen en workshops. Daarom ondersteunt MvR de medewerker met zowel een academie als met experts die hen vanuit hun dagelijkse werkzaamheden datagedreven versterken.

Selfservice in plaats van technische en dataprojecten

Vanuit de huidige digitaliseringspraktijk lijkt het alsof datagedreven werken een ICT-traject is. Vandaar dat veelal gestart wordt met aanschaf en inrichting van een business intelligence tool en/of een datawarehouse. Wordt vervolgens gekeken of er goede rapportages en dashboards gebouwd kunnen worden voor de lijnorganisatie of business. En als het dan allemaal goed gaat, worden deze rapportages en dashboards ook nog eens echt gebruikt, omdat deze goed aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. MvR draait deze volgorde om en zet in op selfservice door de medewerker. Begin bij de rapportages die al door de medewerkers gebruikt worden, toon hoe deze verbeterd kunnen worden door een eenvoudige rapportagetool te gebruiken, laat hem/haar deze door ontwikkelen a.h.v. voortschrijdende praktijk en inzichten, en bouw ter ondersteuning de techniek die dit alles kan automatiseren en nieuwe functionaliteiten kunnen toevoegen.

Stap 1: inzicht door data 

Bijna alle onderdelen van de uitvoering zijn inmiddels gedigitaliseerd dankzij de digitalisering, bijna alles is te vinden in systemen. Als inzicht in de uitvoerende organisatie wordt gezocht, kan deze in data worden gevonden. Voorwaarden zijn dat de kwaliteit van deze data goed is en dat door iedereen die het inzicht met elkaar moet delen dezelfde data en definities gebruikt. Dit is vanzelfsprekender als alle betrokkenen datavaardig zijn. MvR helpt inzicht te creëren door de medewerkers datavaardig te maken en (met hen) de benodigde dashboards en rapportages te ontwikkelen.

Stap 2: inrichting door data  

Informatiestromen lopen dwars door de organisatie, en data is groeiende en steeds dominantere stroom hierbinnen. Informatie en daarmee data worden steeds dwingendere inrichtingsprincipes. MvR richt de organisatie in door de medewerker op de eerste plaats te zetten, en zet de techniek op een lager plan. Samen met de medewerkers worden de datastromen en managementinformatie als structuur ingericht en gestroomlijnd, en worden inzicht verder aangescherpt en werkketens verbeterd.

Stap 3: sturing door data  

Data wordt geregistreerd door uitvoerende medewerkers, geanalyseerd, omgevormd tot management- en beleidsinformatie, en toegepast in sturing op kwaliteit en resultaten, die dan weer op uitkomst worden geregistreerd. Deze grove cyclus kent sturingsmomenten. MvR ondersteunt de sturende medewerker en finetunet deze cyclus binnen de organisatie.

De datavaardige organisatie  

Zodra inzicht, inrichting en sturing op basis van data worden ingevuld is de organisatie datavaardig. De datavaardige organisatie bestaat uit datavaardige medewerkers waardoor iedereen de  datataal spreekt en uitvoering doet vanuit diens datarol. MvR gaat graag met u in gesprek om te kijken welk facet van datagedreven werken voor uw organisatie van toepassing is.

Bekijk onze visie op Datagedreven Werken bij de overheid hier!

Of meld u nu aan voor onze Ronde Tafel over Datagedreven werken op 28 maart 2019.

 

MvR levert:

  • Uitvraag en wensen helder krijgen 
  • Data inzetten voor beleid, toezicht en probleemoplossing
  • Succesfactoren en KPI's vaststellen, dashboards maken

Meer weten?

Rene Musch

Neem contact op met

Rene Musch

Consultant

rene.musch@mvr.nl

085 401 59 64

Gerelateerd