Omgevingswet

Gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen zullen de komende tijd gebruiken om zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet en het digitaal stelsel. De wetswijziging treft veel afdelingen/clusters en directies in uw organisatie maar ook de verschillende bestuurlijke lagen en administratieve systemen. Daardoor is de impact op uw organisatie lastig te overzien en voor elke organisatie anders.

Belangrijk is dat u inzicht krijgt in de wijzigingen in uw organisatie die nodig zijn om de Omgevingswet duurzaam te implementeren. MvR & Partners kan u helpen met het maken van een plan en een draaiboek voor uw organisatie. Ook kunnen wij u helpen met een Quickscan om de huidige situatie in kaart te brengen, training, opleiding en een Serious Game om uw bestuur, (hoger) management en medewerkers voor te bereiden op co-creatie en de wijzigingen die de Omgevingswet ook voor uw organisatie meebrengt. Wat kunnen wij voor betekenen? 

De Omgevingswet in de praktijk

Het voorbereiden van iedere verandering begint met het op orde krijgen van de huidige processen, rollen, taken en verantwoordelijkheden. Door het gehele proces te visualiseren is het relatief eenvoudig om wijzigingen door te voeren. Hier ligt ook de kans om uw samenwerkingspartners te betrekken in het proces en met hen (prestatie)afspraken te maken. Uiteraard kunnen we u ook helpen met concrete werkzaamheden zoals de aanpassing van processen en e-formulieren. 

Quickscan stand van zaken & implementatie Omgevingswet  

Aan de hand van ons kwaliteits- en analysemodel kunnen wij een Quickscan van uw organisatie maken als het gaat om de voorbereiding op de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Hiermee heeft u in één oogopslag een overzichtelijk stoplichtenmodel met toelichting die geschikt is voor bespreking in de verschillende gremia zoals managementteam, college of als rapportage aan de gemeenteraad. 

Training en opleiding

Ook kunnen wij u helpen met training en opleiding via de MvR Academy die uw organisatie voorbereidt op de komst van de Omgevingswet. Een leuke en innovatieve manier om uw organisatie snel en effectief in de juiste richting te krijgen. 

  • Escaperoom Game met als doel het bevorderen van de samenwerking (co-creatie)
  • Game Transparant naar de klant met de Omgevingswet
  • Serious Games en trainingen op maat gemaakt in samenwerking met klanten